Výmena mládeže

Výmena mládežeVýznamnou každoročnou aktivitou Lionskeho hnutia je letná Výmena mládeže. Uskutočňuje sa v letných prázdninových mesiachoch. Študenti vo veku od 16 do 25 – v závislosti od hostiteľskej krajiny, väčšinou v rozpätí 17-21 rokov, sa rozcestujú do rôznych kútov sveta. Hlavná myšlienka výmenných pobytov je spoznávanie spôsobu života v iných krajinách, nadväzovanie nových priateľstiev, spoznávania a hlavne porozumenia a akceptovania iných kultúr. Z reakcií účastníkov počas pobytov a správ po návrate domov sa vždy potrdí, že táto myšlienka sa uskutočnila.

Účastníci majú rôzny „pôvod“ – niektorí sú z „Lionských“ rodín, ale je aj veľa takých ktorí dostanú možnosť cestovať za odmenu (rôzne dlhodobé súťaže, prospech v škole a pod.) pod hlavičkou niektorého klubu.

Na realizácii sa zúčastňuje veľké množstvo dobrovoľníkov na príprave rozdelenia účastníkov, organizovanie samotných táborov a mnoho hostiteľských rodín. Pobyty sú väčšinou kombináciou týždňového súžitia v hostiteľskej lionskej rodine a dvoch týždňov v tábore. Nosný program táborov je zameraný na rôzne aktivity (spoznávanie histórie, prírody, hudby, športové vyžitie, niekedy zámerne tvrdšie podmienky). Program je tiež koncipovaný tak, že každý účastník má za úlohu aj predstaviť svoju krajinu, Lionske hnutie v nej a klub ktorý ho vyslal. Býva zvykom, že mládežníci sú prijímaní miestnou samosprávou ako vážení hostia.

Program pobytu v rodinách si tvorí každá rodina samostatne, avšak zo skúseností sa väčšina snaží ukázať čo najviac. To platí ako pre zahraničie, tak aj pre Slovensko a Česko.

Je vždy milé čítať správy účstníkov výmeny mládeže ako opisujú svoje skúsenosti a zážitky. Veľmi často sa v nich vyskytuje vyjadrenie typu „moja najlepšia skúsenosť v živote“. Nie je to len fráza, pretože mnohí z nás zažili tieto chvíle na vlastnej koži. Okrem organizovania výmeny, táborov, mali možnosť vyslať svoje deti a prijať zahraničných študentov.

Lions výmena mládeže

Teraz niekoľko reálií :

Keďže Distrikt 122 zahŕňa Českú republiku a Slovensko, tak zahraniční študenti majú možnost spoznať aj jednu aj druhú krajinu. Tábor organizovaný D122 sa periodicky strieda medzi Českou Republikou a Slovenskom.

Kemp má zvyčajne kapacitu okolo 35 účastníkov. Niektorí účastníci však uskutočnia svoj pobyt iba v rodinách.

Čísla zúčastnených celkovo v Distrikte 122 – k nám prichádza do 45 študentov z mnohých krajín (býva to okolo 20). Von vysielame približne rovnako, prípadne viac.

Počet hostiteľských rodín v Čechách a na Slovensku je ohromný – 60 a viac.

Čísla zúčastnených z nášho klubu – priemerný počet vycestovaných za posledné roky boli 1 – 3. Nie vždy deti našich členov, čiže sme dali možnosť aj iným študentom. Cielové krajiny boli rôzne – z tých bližších Škandinávia, Taliansko, Švajčiarsko, Turecko a z tých ďalekých Japonsko, USA, Kanada.
Naopak, my sme sa postarali o študentov zo Škandinávie, Polska, Turecka, Španielska, Talianska, Japonska.

Navštívil som Japonsko (2012)
Kanada
Belgicko
Švajčiarsko