Kontakt

Lions club Bratislava Istropolis
Hotel Max Inn
Pri suchom mlyne 7
817 17 Bratislava 11

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu 2928863080/1100

IČO: 31804705
DIČ: 2021816357

E-mail: info@lionsbratislava.sk

Pravidelné stretnutia členov:
18.00 h., 2. a 4. štvrtok v mesiaci, hotel MAX INN, Pri suchom mlyne 7, Bratislava