Etický kódex člena LCBI

  • svoju vieru v dôstojnosť svojho povolania preukazovať činorodou snahou, aby som si zaslúžil uznanie, že som niečo vykonal,
  • hľadať úspech a žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom prináleží, avšak neusilovať sa o žiaden úžitok alebo úspech za cenu straty sebaúcty hľadaním výhod, ktorý mi neprináleží,
  • mať na mysli, že pre vybudovanie vlastnej existencie nie je nutné zničiť existenciu niekoho druhého, byť lojálny k svojim klientom a obchodným partnerom, a pravdivý sám k sebe,
  • pri vzniku pochýb o čistote a spravodlivosti svojho postoja či jednania voči svojim bližným, hľadať dôvod pochýb predovšetkým v sebe,
  • v priateľstve vidieť cieľ a nie účel svetiaci prostriedky. Chápať, že práve priateľstvo nie je merané službou jedného voči druhému, ale že ozajstné priateľstvo nič neočakáva, službu však prijíma v tom duchu, v ktorom bola preukázaná,
  • byť si vedomý svojich povinností občana voči svojmu národu, svojej zemi a svojej obci, svojim postojom, slovom a skutkami prejavovať neotrasiteľnú vernosť a veľkoryso im venovať svoje schopnosti a možnosti,
  • svojim blížnym pomáhať, nešťastným útechou, slabým podporou a potrebným svojím majetkom,
  • byť obozretný s kritikou a štedrý s chválou. Budovať, neničiť.