Zoznam používaných skratiek

V prílohe nájdete zoznam používaných skratiek v lionskom hnutí.

Príloha: Zoznam používaných skratiek