Zápis 02/22.09.2011

V prílohe je Zapis02Zhrom zo stretnutia LCBI, ktoré bolo v zmysle stanov Zhromaždenie klubu.