Zápis 01/08.09.2011

Z poverenia prezidenta LCBI Radomíra Maka budú zverejnené zápisy zo stretnutí na našej web stránke v časti Členská sekcia“.

V zápise je silne vytlačené to čo je potrebné urobiť (jednotlivé úlohy). Podčiarknuté sú témy, o ktorých sa diskutovalo.

To na vysvetlenie.

Priložený je Zapis01