Zabezpečenie športového podujatia Beh Devín – Bratislava pre žiakov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých Levoča

Termín podujatia: 10.4.2011, nedeľa

Garant akcie: Lions Club Istropolis Bratislava

Popis akcie:

Beh Devín – Bratislava je bežecké podujatie s celoslovenským významom a dlhou históriou. Preto je veľmi populárne a sledované. Hlavná trať vedie z Devína do Bratislavy o dĺžke 12 km, popri tom je organizovaná aj kratšia trať s názvom Malý Devín – určená hlavne mládeži – s dľžkou 3 km. Práve túto trať budú absolvovať (už ju 2x absolvovali) aj žiaci z Levoče …. a to je predmetom tejto akcie.

Klubu LC Bratislava Istropolis (LCBI) si vybral Základnú školu pre nevidiacich a slabozrakých Levoča a ponúkol zabezpečiť účasť ich žiakov. Bolo to na základe referencií z internetu, že na škole sa veľmi aktívne pracuje v oblasti športu. Po niekoľkých vzájomných rozhovoroch sa začala spolupráca a následné obdobie potvrdilo správnosť výberu.

Prvý krát to bolo pre nich niečo nové napriek tomu, že sa zúčastňujú atletických pretekov pre hendikepovaných športovcov. Tu prvý krát súťažili spolu s ostatnými – vidiacimi bežcami, na trati v meste, čo pre nich predstavovalo rôzne prekážky, čím sa trať stala náročnejšou. Takto mali možnosť zažiť atmosféru veľkého bežeckého podujatia s niekoľko tisícovou účasťou.

Druhý rok už “Devín” bol bez váhania zaradený do kalendára LCBI a školy.

Obidva roky sa uskutočnili aj rozhovory s moderátormi podujatia a na moment dali o sebe vedieť celému publiku.

História účasti žiakov z Levoče na podujatí:

Rok 2009 – 1 mikrobus – 4 súťažiaci so svojimi vodičmi

Rok 2010 – 2 mikrobusy – ….. žiakov. Niektorí bežali s navádzačom a niektorí (čiastočne vidiaci)

bežali sami.

Z výsledkov treba vyzdvihnúť zopár umiestnení:

Porada František kat. K 2.miesto

Kozičková Petra kat. K 14.miesto

Bernát Peter kat. K 17.miesto

Ostatní,aj keď sa neumiestnili na popredných miestach, tak dokázali svoju bojovnosť. Nie všetci sú totiž orientovaní na beh. Cieľom ich trénera (učiteľa telocviku – ten tvorí súpisku) je aby sa žiaci “ostrieľali”, dostali chuť súťažiť a nebáť sa prekážok.

Zabezpečenie pobytu v predošlých 2 rokoch:

– Doprava: 1 školský mikrobus (r.2009) + 1 mikrobus z požičovne Levoča (r.2010), LC Istropolis hradil naftu + prenájom mikrobusu

– Ubytovanie: v ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich Svrčia ul., Bratislava. Vybavené na základe spolupráce medzi školami. Náklady v réžii oboch škôl.

– Poistenie: Cestovné poistenie pre všetkých zúčastnených – hradené LC Istropolis

– Stravné: Stravné podľa predpisov o náhradách pri služobných cestách pre všetkých zúčastnených – hradené LC Istropolis; obed po podujatí v Bratislave – hradené LC Istropolis

– Štartovné: hradené LC Istropolis

CELKOVÉ VYÚČTOVANIE – ukážka z roku 2010:

Štartovné: 63 EUR

Doprava: mikrobus školský 0 EUR

mikrobus zapožičaný 75 EUR

nafta pre oba mikrobusy 180 EUR

Poistenie 15 osôb:16,50 EUR

(13 účastníkov + 2 vedúci/šoféri)

Stravné pre 13 osôb: 178,10 EUR

(10.4.=5,40 EUR + 11.4.=8,30 EUR = 13,70 EUR na osobu)

Pohostenie v reštaurácii po preteku: 300 EUR

Suma celkom: 812,60 EUR

Plán zabezpečenia účasti žiakov z Levoče v roku 2011:

Na základe predošlých pozitívnych ohlasov od žiakov samotných, ale aj od vedenia školy je zrejmý záujem v tejto akcii pokračovať aj v roku 2011. Škole pomáha účasť na podujatí ako motivácia pre učebné a športové výsledky a zvyšuje sa tým aktivita žiakov. Tiež vedenie školy oceňuje možnosť propagácie žiakov a možnosť súťaženia so zdravými súpermi. Integrácia je jeden zo základných programov školy.

Vzhľadom na uvedené sa počíta s väčšou účasťou ako v predošlých rokoch. K tomu je samozrejme potrebné získať finančné zdroje.

Počet osôb: 2x vodič, 2x vedúci, 14 súťažiacich (spolu aj s vodičmi –

navádzačmi)

Finančné kapitoly potrebné k zabezpečeniu akcie v roku 2011:

1. Doprava – pre 18 účastníkov, t.j. 2 mikrobusy – 300 EUR

2. Ubytovanie – v prípade možnosti v partnerskej škole – 0 EUR

3. Poistenie – 18 účastníkov x EUR (cestovné poistenie na 2 dni) – cca 30 EUR

4. Stravné podľa predpisov SR – 18 účastníkov x 2 plné dni (a 8,80 EUR nad 18 hod.) – 316,80 EUR

5. Štartovné – podľa rozpisu pretekov pre súťažiacich (nie pre navádzačov) – cca 60 EUR

6. Pohostenie po preteku pre celý tím – reštaurácia s dostatkom miesta a kľudu na záverečné rozhovory – cca 300 EUR

Celkové náklady – cca 1 000 EUR

Predstavenie Lions Club Istropolis Bratislava:

LC Istropolis je jeden z mnohých klubov, ktorý je súčasťou celosvetovej organizácie Lions Club. Má 20 ročnú históriu a od svojho vzniku sa venuje pomoci nevidiacim a zrakovo postihnutým ľuďom. Finančné prostriedky, ktoré klub získava od svojich členov a organizovaním charitatívnych akcií, sú väčšinou určené na kúpu a špeciálny výcvik vodiacich psov, ako aj dobudovávanie centra určeného na tento špeciálny výcvik.

V posledných 2 rokoch aj podporou Internátnej základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých Levoča. Ako je spomenuté vyššie účasť na behu Devín-Bratislava, podpora školy čiastkou 2 750,- EUR, ako aj venovaním 20 športových dresov pre reprezentáciu školy.

Prílohy:

– Kópia z časopisu Lions Clubs, distrikt 122 = Česko a Slovensko …… článok z D-B rok 2009

– Kópia z časopisu Lions Clubs, distrikt 122 = Česko a Slovensko …… článok z D-B rok 2010