Stretnutie LC Bratislava Istropolis s primátorom Bratislavy Milanom Vtáčnikom dňa 20.2.2012