Sálové veslovanie

Podpora sálového veslovania sa začala v roku 2013 kedy sme spolu s pezinským klubom LC Bozin boli pozvaný do ZŠ v Pezinku na Fándlyho ulici aby sme si pozreli čo to vlasne je veslovací stroj. Mali sme možnosť si spolu zasúťažiť na štzroch strojoch so žiakmi školy. Takto nás presvedčili aby sme podporili ich účasť na Majstrovstvách Európy v Nemecku. Tam získali krásne umiestnenia a tak nás to ešta viac zaujalo.

Potom prišiel nápad zakúpiť takéto zariadenia do základných škôl pre nevidiace a slabozraké deti v Bratislave a Levoči. Zrodil sa project a nainštalovali sme stroje do oboch škôl. Deti ich začali používať a velmi si ich obľúbili. Začali súťažiť aj na verejných súťažiach. Teraz potrebujeme dokončiť počítačovú podporu aby všetky tri školy (Pezinok, Bratislava a Levoča) mohli súťažiť na diaľku navzájom….prípadne to rozšíriť aj na iné školy.

Ďakovný list