Podpora tých, ktorí to potrebujú

Barbora Biharyová, študentka sociológie.
Barboru sme podporili v roku 2015 sumou 800 euro na zakúpenie učebných pomôcok a podporu štúdia.
Je to mladá inteligentná dáma s jasným cieľom a ambíciami.
Barbara končí magisterské štúdium, robí diplomovú prácu na tému liberálna demokracia. Chce pokračovať v doktorantskom štúdiu. Býva v Bratislave s rodičmi, bratom a s vodiacim psom. Rodičia ju nenútili, ale motivovali, aby napriek svojmu hendikepu študovala. Okrem tu prítomnej Michaely Kališovej má ešte jednu asistentku. pomáhajú jej v mnohých náročných činnostiach, ktoré by sama nezvládla.

Večer pre Rebeku
Večer pre Rebeku – 26.6.2014 :
http://www.1lc-bratislava.sk/drazba

Biela Pastelka
http://bielapastelka.unss.sk