IMG_4848

p. Škultéty, regionálny chairman pre Slovensko