Lions Clubs International

Medzinárodná asociácia Lions klubov je najväčšou všeobecne prospešnou servisnou organizáciou s viac než 1,4 miliónom členov, ktorá taktiež stála pri zrode Organizácie spojených národov. Základom asociácie je Lions klub, ktorých je viac než 44 tisíc na celom svete v 185 krajiných a zemepisných oblastiach v celkovo 736 distriktoch. Bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoria, náboženstvo a politické názory, ktorý vyznávajú, všetci Lioni sa venujú pomoci tým, ktorí to potrebujú. Asociácia predstavuej dedičstvo služieb, datujúcich sa od roku 1917.

Najdôležitejším samostatným a základným kameňom lionizmu je Lions klub. Sú to kluby, ktoré uskutočňujú programy a aktivity v asiocácií. Členstvo v klube sa získa vždy na pozvanie niektorého z členov klubu, čo je asi jediným obmedzením, ktoré Lions kluby poznajú a ktoré je niekedy nesprávne interpretované ako údajná exkluzivita Lions klubov. Každý Lions klub je vždy otvorený všetkým ľuďom, ktorí preukazujú vysoký morálny charakter a bezpodmienečnú ochotu prispieť k rozvoju a každodennému zlepšovaniu komunity. Neexistujú žiadne obmedzenia pre zakladanie nových Lions klubov okrem minimálneho počtu 20 členov, kedy všetci členovia klubu príjmu za svoje etický kódex a ciele Lions Clubs International a uznávajú vzorové stanovy Lions klubov.

Lions International LogoZnak Lions klubov bol prijatý na konvente v roku 1919. Obsahuje zlaté písmeno „L“ v modrom kruhovom poli. To je ohraničené žltou okrúhlou plochou s dvoma profilmi levov, ktorých tvár smeruje ven od stredu. V hornej polovici emblému je slovo „Lions“ a v spodnej slovo „International“. Levy vyjadrujú oboje, minulosť i budúcnosť – vyjadrujú tak hrdosť, dedičstvo a vieru v budúcnosť. Znak je medzinárodne chránenou obchodnou známkou.

Oficiálnymi farbami Lions sú farby fialová a zlatá od založenia organizácie v roku 1917. Fialová vyjadruje lojalitu k priateľom a spojenie srdca a mysle. Zlatá farba vyjadruje úprymnosť úmyslov, zhovievavé hodnotenie, čistotu života, ušľachtilosť mysle, srdca a štedrosť k tým, ktorí sú v núdzi.

Oficiálna stránka Lions Clubs International: http://www.lionsclubs.org/