Členovia LC Bratislava Istropolis

Radomír Mako, člen>
radomir.mako@lionsbratislava.sk

Juraj Koreň, Zónový Chairman SR-Bratislava
juraj.koren@lionsbratislava.sk

Mojmír Šťastný, Prezident
mojmir.stastny@lionsbratislava.sk

Miroslav Hanes, Sekretár, zakladajúci člen
miroslav.hanes@lionsbratislava.sk

Pavel Pilka, Člen
pavel.pilka@lionsbratislava.sk

Miroslav Šuba, Člen
miroslav.suba@lionsbratislava.sk

Vladimír Kešjar, Člen
vladimir.kesjar@lionsbratislava.sk

Juraj Kozina, Člen
juraj.kozina@lionsbratislava.sk

Miroslav Krasňan, Viceprezident, Klubmajster
miroslav.krasnan@lionsbratislava.sk

Ľubomír Magula, Člen
lubomir.magula@lionsbratislava.sk

Ladislav Masák, Člen
ladislav.masak@lionsbratislava.sk

Marián Moravčík, Člen
marian.moravcik@lionsbratislava.sk

Dušan Podhorský, Člen
dusan.podhorsky@lionsbratislava.sk

Ľudovít Vitárius, Styk s verejnosťou
ludovit.vitarius@lionsbratislava.sk

Karol Furian, Výmena mládeže
karol.furian@lionsbratislava.sk

Zdeno Somora, Čestný prezident, bývalý guvernér dištriktu D122, zakladajúci člen