Lions Club Bratislava Istropolis podporuje nevidiace deti na behu Devín – Bratislava aj v roku 2011

Beh Devín – Bratislava je bežecké podujatie s celoslovenským významom a dlhou históriou. Preto je veľmi populárne a sledované. Hlavná trať vedie z Devína do Bratislavy o dĺžke 12 km, popri tom je organizovaná aj kratšia trať s názvom Malý Devín – určená hlavne mládeži – s dľžkou 3 km. Práve túto trať budú absolvovať  (už ju 2x absolvovali)  aj žiaci z Levoče …. a to je predmetom tejto akcie.

Klub LC Bratislava Istropolis (LCBI) si vybral Základnú školu pre nevidiacich a slabozrakých Levoča a ponúkol zabezpečiť účasť ich žiakov. Bolo to na základe referencií z internetu, že na škole sa veľmi aktívne pracuje v oblasti športu. Po niekoľkých vzájomných rozhovoroch sa začala spolupráca a následné obdobie potvrdilo správnosť výberu.

Beh Devín - Bratislava 2010

Prvý krát to bolo pre nich niečo nové napriek tomu, že sa zúčastňujú atletických pretekov pre hendikepovaných športovcov. Tu prvý krát súťažili spolu s ostatnými  – vidiacimi bežcami, na trati v meste, čo pre nich predstavovalo rôzne prekážky, čím sa trať stala náročnejšou. Takto mali možnosť zažiť atmosféru veľkého bežeckého podujatia s niekoľko tisícovou účasťou.

Beh Devín - Bratislava 2010

Druhý rok už “Devín” bol bez váhania zaradený do kalendára LCBI a školy.

Obidva roky sa uskutočnili aj rozhovory s moderátormi podujatia a na moment dali o sebe vedieť celému publiku.

Lions Clubs Istropolis Bratislava je jeden z mnohých klubov, ktorý je súčasťou celosvetovej organizácie Lions Club. Má 20-ročnú históriu a od svojho vzniku sa venuje pomoci nevidiacim a zrakovo postihnutým ľuďom. Finančné prostriedky, ktoré klub získava od svojich členov a organizovaním charitatívnych akcií, sú väčšinou určené na kúpu a špeciálny výcvik vodiacich psov, ako aj dobudovávanie centra určeného na tento špeciálny výcvik.