Certifikát medzinárodného prezidenta

20. výročie založenia LC Bratislava Istropolis sme si pripomenuli 7. októbra v hoteli Max Inn.

Účasť hostí: Dr. E. Musil-postmedzinárodný riaditeľ LCI, pani Musilová-postguvernérka distriktu, J. Schwarz-postguvernér distriktu, J. Škultéty-region chairman SR, T. Zajac-zónový chairman BA a okolie, H. H. Zorgen, R. Schmidt, A. Geiwitsch-LC Castra Regina Regensburg a 14 členovia LCBI. Spolu 22 osôb.

Oficiálna časť začala fanfárami. Po privítaní prezidentom LC Bratislava Istropolis R. Makom predniesli hostia príhovory a odovzdali dary: E. Musil – Certifikát od Medzinárodného prezidenta k 20. výročiu založenia klubu. T. Zajac – pamätná kniha (kronika). R. Mako odovzdal kyticu p. Musilovej.  Pokračovalo sa v neformálnych rozhovoroch. Oslava mala slávnostný a pritom komorný priebeh.

Priložená je fotografia certifikátu.