Aukcia výtvarných diel 2009

12. júna 2009 sa uskutočnila charitatívna aukcia v réžii LC Bratislava Istropolis

12. júna sa uskutočnila charitatívna aukcia umeleckých diel v Pálfyho paláci na Zámockej ulici.

Aukciu zorganizoval Lion´s club Bratislava Istropolis v rámci najúspešnejšej medzinárodnej iniciatívy Sight First – Zrak predovšetkým, ktorú lionské kluby napĺňajú svojimi reálnymi činmi už 20 rokov.
O výbornú atmosféru aukcie sa okrem iných zaslúžili aj dve milé dámy. V úlohe moderátorky to bola pani Iveta Malachovská a v úlohe licitátorky pani Nina Gažovičová. Dražili sa obrazy, umelecké diela aj rôzne predmety.

Práca moderátorky a licitátorky bola bez nároku na odmenu – pre prospech dobrej veci – teda v plnom rozsahu benefičná. LCBI im zašle písomne osobné poďakovanie.

Finančný výťažok z charitatívnej aukcie bol rozdelený na polovice a poskytnutý na chov a výchovu vodiacich psov vo Výcvikovej škole pre vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a mimoškolské aktivity detí zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči. Obe organizácie obdržali na záver aukcie symbolický šek s rovnakou sumou 2. 750 eur.
Výcviková škola pre vodiacich psov by sa chcela touto cestou poďakovať všetkým organizátorom, účinkujúcim aj hosťom za skutočne vydarenú akciu a za poskytnutú finančnú pomoc.

http://vodiacipes.sk/sk/spravy/2009/aukcia.php