Lions Club Istropolis Bratislava

Darujte 2% pre Lions Club Istropolis Bratislava!

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Ďakovný list Základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Svrčia ul., Bratislava

LIONS Club Bratislava Istropolis podporil účasť detí zo základných škôl pre nevidiacich a zrakovo postihnutých z Levoče a z Bratislavy už aj na Národnom behu Devín – Bratislava 2013

Celý článok

Čo je Lions Clubs Bratislava Istropolis?

Aktivity Lions Club Bratislava Istropolis sa datujú už od roku 1990. Klub a jeho členovia sa venujú pomoci tým, ktorí to potrebujú. LCBI je vždy otvorený všetkým ľuďom, ktorí preukazujú vysoký morálny charakter a bezpodmienečnú ochotu prispieť k rozvoju a každodennému zlepšovaniu komunity.